Nieuws

 • DoMu dag

  2013-03-24 20:58:00

  Graag nodigen wij je uit voor een MuziekDocent Forum ochtend op 24 maart a.s. voorafgaand aan de Reünie van MPA/Conservatorium Alkmaar.

 • Uitnodiging Reünie

  2013-03-13 20:41:00

  Graag nodigen we je uit voor de reünie van MPA/Conservatorium Alkmaar en van Volksmuziekschool/Artiance Alkmaar. Na 55 jaar muziek in Alkmaar willen wij graag weer eens stilstaan bij hoe dit allemaal begon en waar we nu staan. Mede het vertrek van de vakopleiding uit Alkmaar naar Haarlem heeft hiertoe geleid. De reünie vindt plaats op zondag 24 maart van 13.00 -17.00 uur.

  DoMu dag

  • Zondag 24 maart 9.00 - 12.00
  • Plaats: Artiance Alkmaar
  • Pauze 10.30 - 11.00

  Graag nodigen wij je uit voor een MuziekDocent Forum ochtend op 24 maart a.s. voorafgaand aan de Reünie van MPA/Conservatorium Alkmaar.

  Thema: Hoe heeft het muziekonderwijs zich ontwikkeld van Muziek Pedagogische Academie tot vandaag?

  Opzet: Een zestal sprekers houdt een korte inleiding over zijn/haar specialiteit binnen het vakgebied.

  Aan de hand van deze inleidingen is het de bedoeling een discussie te starten op welke wijze wij het muziekonderwijs met name in het gebied boven het Noordzee kanaal weer kunnen organiseren. Wij ervaren een leemte na het vertrek van het Conservatorium uit Alkmaar en zeker ook na het stoppen van de opleiding Docent Muziek. Het oprichten van een nieuw platvorm (*MPA21) waarin ruimte is voor de opleiding Docent Muziek vindt plaats op 15 maart a.s. . Dit is een initiatief van Jan van Wijk en Bob Martens.

  Jacqueline Koop is dagvoorzitter.

  Namens het organiserende team:
  Jacqueline Koop en Bob Martens

  Contact:  bobclmartens@hotmail.com

  Programma

  8.30: Inloop

  9.00: Opening

  Overzicht MPA tot heden en de doorstart *MPA21 door Bob Martens

  9.15: Inleiding op de studieochtend door Jacqueline Koop

  9.30-10.30: Sprekers uit de praktijk van het muziekonderwijs

  10.30-11.00: Pauze

  11.00 – 12.00: Discussie forumsprekers met de zaal

  11.45 - 12.00: Samenvatting, suggesties voor het toekomstig platform

  *MPA 21 - toelichting

  Al in 2011 was het merkbaar dat er in Noord-Holland boven het Noordzee-Kanaal geen centraal meldpunt meer is voor diegene die muziek als beroep willen kiezen. In de jaren´60 bestond er in Alkmaar al een muziekvakopleiding. Het succes daarvan leidde in augustus 1975 tot de oprichting van de MPA Muziek Pedagogische Academie Alkmaar door Oebele Bootsma, oprichter en eerste directeur. De latere naamgeving werd Conservatorium Alkmaar. Na het opgaan in de Hogeschool Alkmaar en daarna Hogeschool Inholland verhuisde deze opleiding in augustus 2010 naar Haarlem. In Alkmaar werden de opleidingen Barok muziek, Klassieke muziek al afgebouwd, daarna volgden de opleidingen Koor- en HaFa Directie, Docent Muziek (voorheen AMV/Schoolmuziek) en de musicalopleiding.

  Een werkgroep bestaande uit Marijke Niele, Matthijs Ament, Wendy Boots, Peter Rijs, Jan van Wijk en Bob Martens is bezig met het opzetten van een docententeam voor een platform muziekvakopleiding, voor Noord-Holland boven het  Noordzee-Kanaal, die de ontstane leemte wil opvullen. Via de sociale media (zoals een eigen website, Facebook, Linkedin) kan een ieder terecht voor het opstarten, begeleid worden en voltooien van een muziekvakstudie aan een van de bestaande Conservatoria of als "staatsexamen" bij de SNVM.

  Een team van gekwalificeerde docenten met een sterke onderlinge kwaliteitsbewaking vormt de kern van dit platform. In goed overleg wordt tot een lesgeldregeling gekomen waarbij een ieder kans krijgt om de studieplannen te realiseren. De filosofie achter dit initiatief is een zelfsturend team dat zonder management functioneert.

  Het docententeam zal zodanig samengesteld zijn dat voldaan kan worden aan de hedendaagse eisen op de volgende gebieden:

  • Hoofdvakken Klassiek: strijk-, blaas-, toetsinstrumenten, slagwerk, harp,  zang, koor- en HaFa directie
  • Docent Muziek en kadercursus Muziek, Spel en Beweging ( voor o.a. Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en het Buitenschools Werkgebied)
  • Hoofdvakken Jazz voor blazers, gitaar, basgitaar en contrabas, drums en percussie, vocaal, toetsen, arrangeren en bandcoaching
  • Hoofdvakken Pop/ Rock voorblazers, gitaar, basgitaar en contrabas, drums en percussie, vocaal, toetsen, arrangeren, sing-a-songwriting en bandcoaching
  • Opleiding Musical met daarin de muzikale aspecten als zangles, muziektheorie en gehoortraining en de specifieke vakken als drama en dans.

  Doelgroepen MPA21

  • Kandidaten opleiden en trainen voor toelatingsexamens/ audities aan de diverse Conservatoria.
  • Begeleiding krijgen gedurende de conservatoriumstudie.
  • Voorbereiding en opleiding voor de diverse onderdelen van de SNVM examens (de vroegere Staatsexamens)
  • De getalenteerde amateur die in een bepaald onderdeel van de muziekpraktijk (bijvoorbeeld die van het samenspel) verder geholpen wil worden.
  • Scouten en begeleiden van jong talent.

   

  PROGRAMMA OVERZICHT Lustrum

  15 maart tot en met 24 maart 2013  15 maart 17.00 uur 
Presentatie MPA21 Digitaal platform muziekvakonderwijs Noord-Holland

  De Societeit, Luttik Oudorp 78, Alkmaar; toegang gratis*

   

  17 maart 15.00 uurConcert Barokensemble Ferroforte

  De Remonstrantse Kerk, Fnidsen 33-37 Alkmaar; toegang gratis*

   

  20 maart 20.00 uur Concert (zang, fluit, orgel, piano)

  Corneliuskerk, Dusseldorperweg 74, Limmen; toegang gratis*

   

  21 maart 20.30 uur Jamsession door Charmayne Sijm en Jay Tee

  The Flight, Lombardsteeg 9 – 11, Alkmaar ; toegang gratis*

   

  22 maart 9.30-17.30 uur Studiedag voor muziekwerkers in zorg en (speciaal) onderwijs

  Hogeschool Inholland, Rabobankzaal, Bergerweg 200 Alkmaar

  Toegang €55,00 p.p. incl. koffie/thee/lunch

  studenten €35,00 p.p. incl. koffie/thee/lunch

  klik hier om u in te schrijven

   

  23 maart 15.00-21.30 uur Next Generation Festival

  Artiance, Canadaplein 3, Alkmaar; toegang gratis*

   

  24 maart 9.00-12.00 uur Studiedag Docent-Muziek

  Artiance, Canadaplein 3, Alkmaar; toegang gratis*

   

  24 maart 12.00-12.45 uur Lunchconcert Noord Hollands Blazers Ensemble

  Artiance, Canadaplein 3, Alkmaar; toegang gratis*

   

  24 maart 13.00-17.00 uur Reünie MPA/ Conservatorium

  Artiance, Canadaplein 3, Alkmaar; toegang gratis*

   

  Hele maand maartFoto-expositie

  Artiance, Canadaplein 3, Alkmaar; toegang gratis*

  *) vrijwillige bijdrage achteraf