Alumni Platform - Muziek in Alkmaar  

http://muziekinalkmaar.wordpress.com/

Website met informatie over het muziekonderwijs in Alkmaar eo.

De rol en het belang van Oebele Bootsma in de twintigste eeuw.

De plek waar oud studenten en collega's elkaar kunnen terug vinden.