AMBITIE 2013

MPA21 mission statement

M

 • Muziekvakopleiding voor getalenteerden in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal
 • Platform voor Muziekpresentaties
 • Netwerk voor Musici
 • Netwerk voor Docenten Muziek

 P    

 •  Docenten met Pedagogische/ didactische ervaring werken samen aan  de invulling van de muziekvakstudies.
 • De docenten willen zowel pedagoog als musicus zijn bij het doorgeven van de muzikale rijkdom aan de volgende generaties.

A

 • Alkmaar is het centrum
 • HBO nivo gegarandeerd door een team van gekwalificeerde docenten met een sterke onderlinge kwaliteitsbewaking (Peer Assessment)

21

 • Toegerust  op de muziekpraktijk en de eisen van de 21e eeuw

MPA21 is:

 • Een platform en netwerk van ervaren docenten om jou te begeleiden naar een toelatingsauditie voor een HBO studie muziek.
 • Een platform  voor studenten die al studeren aan een muziekvakopleiding en om extra ondersteuning vragen.
 • Een platform voor kandidaten die via de SNVM (de opvolger van de staatsexamens) de diploma’s Muziek of Docent Muziek willen behalen.
 • Een centrum voor het organiseren van muziekpresentaties van bijvoorbeeld componerende deelnemers, tevens ook gelegenheid scheppend voor proefrecitals en proefexamens.
 • Een centrum voor hen die begeleid willen worden in een van de vele vormen van samenspel van Klassiek tot Pop en Jazz.
 • Een centrum voor de getalenteerde amateur die zich wil verdiepen in een deelgebied van de muziek alsook voor het scouten en begeleiden van jong talent.